Porady dot. uprawy

WYBÓR DZIAŁKI

Cebule są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć, dlatego powinny być sadzone w miejscach o pewnym podłożu i dobrym odwadnianiu. Gleba musi być łatwa do przygotowania na wiosnę, ponieważ wczesny okres sadzenia jest wymagany dla wczesnych zbiorów.
Wczesne zbiory są bardzo ważne przy uprawie cebuli, ponieważ skupia się ona generalnie na wczesnej dostawie świeżego produktu. Przy uprawie dwuletnich cebulek, gleba musi być wolna od nicieni (Sclerotium cepivorum) i motylicy (Ditylenchus dipsaci). W razie wątpliwości o co do stanu gleby, należy wykonać jej badanie.

PŁODOZMIAN

Płodozmian oznacza zmianę uprawy, aby uniknąć chorób w glebie. Tę samą roślinę sadzi się co kilka lat. Wiele plonów cierpi na choroby z gleby spowodowane nicieniami, grzybami i insektami. Aby uchronić plon przed skażeniem nicieniami i/lub motylicą, wymagany jest regularny płodozmian. W przypadku cebuli, zalecana jest częstotliwość 1 do 5 lub większa (jak cebula do sadzenia, cebulki, ogórki).
Przy nieodpowiedniej rotacji plonów lub zbyt ciasnej, uszkodzenia spowodowane grzybami mogę uniemożliwić uprawę cebuli. W przyszłości, holenderscy plantatorzy odnieśli duże straty spowodowane zbyt ciasną rotacją.

PRZYGOTOWANIE GLEBY

Przygotowanie gleby rozumiane jest ogólnie jako przygotowanie grządek. Jednakże, obejmuje więcej, ponieważ spulchnianie wykonywane przedtem stanowi ważną część przegotowania. 
Przygotowanie gleby to aspekt wymagający wiele uwagi. Przy przygotowaniu gleby, celem musi być: poprawa struktury i jej zachowanie.
Grubość grudek gleby można kontrolować przy przygotowaniu grządek za pomocą prędkości brony/jazdy. Na działkach, gdzie rosną dwuletnie cebulki, dokładne i terminowe spulchnianie jest absolutnie konieczne, głównie na glebach gliniastych lub kwaśnych. Tylko na słabo kwaśnych glebach, przygotowanie to można odłożyć do wiosny. Aby przykryć cebulki odpowiednią warstwą ziemi podczas sadzenie, glebę należy spulchnić do głębokości 8-10 cm.
Gleba musi być odpowiednio sucha; zbyt mokra gleba zwykle posiada zbyt dużą bryłkowatość. Wynikiem jest niewystarczające przykrycie zasadzonego materiału. W tycch przypadkach, po zasadzeniu warunki są silnie wysuszające, co może zagrozić powodzeniu uprawy. Ponadto, bryłowatość może powodować znaczne problemy przy zbiorach.
Jazdę w celu nawożenia lub przygotowania najlepiej wykonywać ciągnikiem o maksymalnych ciśnieniu w oponach 0,5 bar. W razie mrozu, jazda po glebie nie jest wskazana, ponieważ może zniszczyć cebulki.

NAWOŻENIE

Azot ( N )

Dwuletnie cebulki wymagają dużo azotu. W oparciu o różne testy wykonywane w Holandii, zaleca się 160 kg azotu (N) na hektar. Testy te wykazały też, że bezcelowe jest dostarczanie większych ilość, a nawet przeciwwskazane. Nadmiar azotu nie jest absorbowany przez rośliny i może niekorzystnie wpływać na ich jakość. W wyniki podania nadmiaru azotu (N) procent uszkodzonej cebuli wzrasta i spada ich twardość.
Przy uprawie zimowych odmian, zaleca się podanie 30-40 kg azotu jesienią, pozostałą wymaganą ilość (110-120 kg) rozścielić należy wiosną (przed 1 czerwca).
Aby uzyskać szybki wzrost upraw wiosennych, podstawowe nawożenie 60-80 kg azotu jest bardziej niż wystarczające.

Fosforan
Niedobór fosforanu w cebulach jest rzadki. Jednakże, jego niedobór może być odpowiedzialny za powolne dojrzewanie. Aby móc ustalić optymalną ilość, konieczna jest znajomość poziomu fosforanu w glebie. Jeśli znana jest liczba PW, ilość koniecznego fosforanu można odczytać z tabeli obok. Liczbę tę ustala się na podstawie ekstrakcji fosforanu z gleby. Głównie, na początku uprawy dwuletnich cebulek, nawożenie łatwo absorbowanym fosforanem jest ważne. Jest to ze względu na fakt, że kiedy gleba jest zimna niewielka ilość bezpośrednio absorbowanego fosforany jest dostępna dla roślin. Przy wyższych temperaturach w maju/czerwcu, gleba zapewnia więcej fosforanuy, i dalsze nawożenie nie jest konieczne.


Potas

Jak w przypadku fosforanu, niedobór potasu jest względnie rzadki w cebulach. Niedobór potasu charakteryzuje się ciemnozielonym kolorem, martwymi punktami, przy silnym przewężeniu w przejściu od części zielonej do martwej. Zalecana ilość potasu (tabela obok) zależy od poziomu potasu w glebie, wyrażonego liczbą (K) lub K-HCI dla gleb lessowych. Przy nawożeniu dwuletnich cebulek, bez problemu można stosować nawozy potasowe na bazie chloru.  


Mangan

Na lekkich wapnistych (morskich) glinach i glebach bogatych w fosforan i/lub substancje organiczne, niedobór manganu może być wyższy. Ważnym symptomem jest wiotczenie roślin,  których mniej lub bardziej opadają liście. W razie poważnego lub długiego niedoboru, uprawy rozwijają się wolniej. Odnowa zwykle następuje szybko po spryskaniu 1,5% roztworem siarczanu manganu. Po zaobserwowaniu pierwszych symptomów, należy zacząć oprysk. Zaleca się 100 litrów wody na hektar. W tym przypadku, konieczne stężenie siarczanu magnezu na hektar to 15 kg. Z powodu ryzyka uszkodzenia liści, oprysk powinien być wykonywane przy zachmurzeniu lub wieczorem. Gdzie konieczne, proces należy powtórzyć po tygodniu.

ZADZENIE

Wczesną wiosną, zaraz kiedy pozwalają na to warunki gruntowe i pogoda, można przystąpić do sadzenia cebulek. Wczesne sadzenie jest wskazane, aby uzyskać wczesne zbiory. W odpowiednich warunkach, sadzenie  czasem wykonuje się już w lutym. 
Odmiany zimujące najlepiej zasadzić w drugim lub trzecim tygodniu października. Gleba musi pozwalać na łatwe przygotowanie, aby utworzyć solidne grządki z wystarczającą ilością luźnej ziemi by przykryć cebulki. Cebulki nie są zbyt wrażliwe na mróz. Jeśli są odpowiednio przykryte nie ulegają łatwo uszkodzeniu po zasadzeniu, w razie nocnego mrozu.

KONTROLA CHWASTÓW

Dla kontroli chwastów przy uprawie dwuletnich cebulek, dostępne są metody mechaniczne i chemiczne. Wybrana metoda zależy od warunków zapewniających powodzenie. Mechaniczna kontrola chwastów jest niemożliwa przy wilgotnych glebach, lub na pewnym etapie wzrostu, natomiast kontrola chemiczne może nie sprawdzać się przy glebach suchych. Ponadto, mogą one nie działać skutecznie zależnie od charakteru chwastów.
Aby zminimalizować takie problemy, zaleca się zacząć kultywację w możliwie czystych warunkach.

Mechaniczna
Możliwość pielenia zależy od gleby i pogody. Pielenie jest możliwe, kiedy grządki są łatwo widoczne, do czasu kiedy zbyt nie urosną liście, kiedy jest zbyt mało miejsca, aby nie spowodować szkód. Pieleniem można usuwać młode chwasty. Opcjonalnie, skuteczność może zapewnić niewielka brona.

Chemiczna
Dla kontroli chwastów przy uprawie dwuletnich cebulek, dostępnych jest szereg substancji. Krótko po zasadzeniu, można zastosować różne herbicydy, aby powstrzymać chwasty. Wykonuje się to w glebie wolnej od chwastów. Gleba musi być wilgotna, lecz również można wykonać tę operację, krótko przed spodziewanym deszczem. Herbicydy w glebie nigdy nie są w 100% skuteczne, ponadto część chwastów może przedostać się podczas sadzenia. W tym przypadku, można zastosować herbicydy kontaktowe, aby powstrzymać chwasty. Ich stosowanie można przeprowadzić zanim pojawią się plony, inaczej cebule również zostaną uszkodzone. Należy zawsze skonsultować się z fachowcem.

ZBIORY

Po wzroście cebuli i kiedy przestaną wyrastać nowe zielone liście, bulwy nabiorą rozmiary a szyjka stanie się coraz słabsza. Słabnięcie szyjki powoduje obniżenie liście, zależnie od siły wiatru. Obniżenie liście jest wyraźnym sygnałem dojrzewania. Po tym czasie, nastąpi stopniu opadanie liści. Po obumarciu ok. 50% liści i nabraniu przez cebule żółto-brązowej barwy, czas zacząć zbiory. Aby zmniejszyć ryzyko chorób grzybiczych, ważne, by zatrzymać nawadnianie po opadnięciu liści. 
Aby suszenie nie wymagało nadmiernej energii i by ułatwić proces załadunku i wyładunku do i z miejsca przechowywania, większe części liści należy odciąć (usunąć łęty). Cebule powinny być oczyszczane przy suchych warunkach. Zbyt ciasne i wilgotne ogławianie zwiększa ryzyko chorób grzybiczych. 
Po zebraniu (jeśli zostało wykonane na czas i przy dobrej pogodzie), zaleca się kilkudniowy okres suszenia na polu. Produkt zebrany zbyt późno, w którym liście całkowicie obumarły, musi być natychmiast składowany wewnątrz.
Aby zapobiec uszkodzeniu, sprzęt do zbiorów musi być odpowiednio skalibrowany. Łańcuchy siewne muszą być przykryte, a wysokość spadania cebuli możliwie mała.

SUSZENIE  I PRZECHOWYWANIE

Właściwe suszenie i przechowywanie wymaga 150m³ powietrza na m³ cebuli, przy przeciwciśnieniu 300 paskali. Natychmiast po dostarczeniu, należy zacząć suszenie (najlepiej w skrzyniach z przewiewnym dnem). Przy 30˚C, kiedy cebule zostały zebrane w prawidłowych warunkach (ok. 50% martwych liści). Jeśli liście prawie całkowicie obumarły podczas zbioru, zaleca się nieco niższe temperatury przy ok. 25˚C, aby zminimalizować stopień strat. Grzyby powodujące butwienie szyjki, które rosną najszybciej w temp. 22 do 25˚ C, a które mogą się przedostać przez szyjkę, nie rosną w suchej tkance. Z tego powodu, zaleca się możliwie szybkie zamknięcie bulwy poprzez suszenie, do czasu, kiedy szyjka pocierana między kciukiem i palcem wskazującym przestaje się "toczyć".
Po osuszeniu dwuletnich cebulek, są one zwykle od razu sortowane, chłodzone, pakowane i wysyłane. Jeśli wymagane jest dalsze przechowywania, na przykład dla przetworzenia przemysłowego, prosimy o kontakt aby uzyskać dostosowaną poradę.